طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمنى به انگلیسی ضمنى یعنی چه

ضمنى

accident
episodic
implicit
implied
incident
incidental
tacit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها