طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمن این که به انگلیسی ضمن این که یعنی چه

ضمن این که

whilst

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها