طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمیر اشاره به انگلیسی ضمیر اشاره یعنی چه

ضمیر اشاره

demonstrative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها