طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمیر فاعلى به انگلیسی ضمیر فاعلى یعنی چه

ضمیر فاعلى

reflexive pronoun

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها