طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمیر به انگلیسی ضمیر یعنی چه

ضمیر

conscience
ego
pronoun

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها