طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضوابط تصمیم گیرى به انگلیسی ضوابط تصمیم گیرى یعنی چه

ضوابط تصمیم گیرى

decision criteria

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها