طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضوابط به انگلیسی ضوابط یعنی چه

ضوابط

criteria

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها