معنی و ترجمه کلمه طاقى به انگلیسی طاقى یعنی چه

طاقى

anticlinal
imparity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها