طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طایفه به انگلیسی طایفه یعنی چه

طایفه

clan
gens
nation
phyle
race
tribe

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها