طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبابت تجربه اى به انگلیسی طبابت تجربه اى یعنی چه

طبابت تجربه اى

empiricism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها