طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه بندى به انگلیسی طبقه بندى یعنی چه

طبقه بندى

assortment
bracket
classification
denomination
division
standardization
systemization
taxonomy
typification

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها