طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه خارجى سیتوپلاسم که بدون دانه و نسبتا سفت است به انگلیسی طبقه خارجى سیتوپلاسم که بدون دانه و نسبتا سفت است یعنی چه

طبقه خارجى سیتوپلاسم که بدون دانه و نسبتا سفت است

ectoplasm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها