طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه زیر به انگلیسی طبقه زیر یعنی چه

طبقه زیر

basement
semibasement
substratum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها