معنی و ترجمه کلمه طبقه زیر به انگلیسی طبقه زیر یعنی چه

طبقه زیر

basement
semibasement
substratum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها