طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه طبقه کردن به انگلیسی طبقه طبقه کردن یعنی چه

طبقه طبقه کردن

stratify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها