طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه کارگر به انگلیسی طبقه کارگر یعنی چه

طبقه کارگر

proletariat
working class
workpeople

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها