طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبق قواعد صرف و نحوى به انگلیسی طبق قواعد صرف و نحوى یعنی چه

طبق قواعد صرف و نحوى

syntactic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها