طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبیعت گرایى به انگلیسی طبیعت گرایى یعنی چه

طبیعت گرایى

naturalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها