معنی و ترجمه کلمه طحالى به انگلیسی طحالى یعنی چه

طحالى

lienal
splenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها