طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طراحى روى پارچه به انگلیسی طراحى روى پارچه یعنی چه

طراحى روى پارچه

batik

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها