طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طراحى نطقى به انگلیسی طراحى نطقى یعنی چه

طراحى نطقى

logical design

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها