طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طراحى پیمانه اى به انگلیسی طراحى پیمانه اى یعنی چه

طراحى پیمانه اى

modular design

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها