معنی و ترجمه کلمه طراح به انگلیسی طراح یعنی چه

طراح

cartographer
designer
draftsman
draughtsman
drawer
sketcher
tracer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها