طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرح دعوى کردن به انگلیسی طرح دعوى کردن یعنی چه

طرح دعوى کردن

litigate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها