طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرح ریزى سیستم به انگلیسی طرح ریزى سیستم یعنی چه

طرح ریزى سیستم

system planning

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها