طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرح ریزى کردن به انگلیسی طرح ریزى کردن یعنی چه

طرح ریزى کردن

contrive
outline
plot
project

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها