معنی و ترجمه کلمه طرح نخستین لایحه قانونى در مجلس به انگلیسی طرح نخستین لایحه قانونى در مجلس یعنی چه

طرح نخستین لایحه قانونى در مجلس

first reading

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها