طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرح نهایى به انگلیسی طرح نهایى یعنی چه

طرح نهایى

scope

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها