معنی و ترجمه کلمه طرح پیشنهادى به انگلیسی طرح پیشنهادى یعنی چه

طرح پیشنهادى

proposal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها