طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرح کردن به انگلیسی طرح کردن یعنی چه

طرح کردن

advance
cast
chart
design
designing
draft
frame
manoeuvre
put up
roughhew

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها