معنی و ترجمه کلمه طرد کردن به انگلیسی طرد کردن یعنی چه

طرد کردن

excommunicate
throw down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها