طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرد کردن به انگلیسی طرد کردن یعنی چه

طرد کردن

excommunicate
throw down

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها