طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرز رفتار به انگلیسی طرز رفتار یعنی چه

طرز رفتار

dealing
garb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها