طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرفدارى از تقسیم اراضى بتساوى بین مردم به انگلیسی طرفدارى از تقسیم اراضى بتساوى بین مردم یعنی چه

طرفدارى از تقسیم اراضى بتساوى بین مردم

agrarianism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها