معنی و ترجمه کلمه طرفدار استبداد به انگلیسی طرفدار استبداد یعنی چه

طرفدار استبداد

authoritarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها