طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرفدار تساوى انسان به انگلیسی طرفدار تساوى انسان یعنی چه

طرفدار تساوى انسان

egalitarian
equalitarian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها