طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت به انگلیسی طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت یعنی چه

طرفدار تمرکز قدرت در دست یکنفر یا یک هیئت

authoritarian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها