معنی و ترجمه کلمه طرفدار توزیع و تعدیل ثروت به انگلیسی طرفدار توزیع و تعدیل ثروت یعنی چه

طرفدار توزیع و تعدیل ثروت

socialist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها