معنی و ترجمه کلمه طرفدار حفظ منابع طبیعى به انگلیسی طرفدار حفظ منابع طبیعى یعنی چه

طرفدار حفظ منابع طبیعى

conservationist

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها