معنی و ترجمه کلمه طرفدار حکومت پارلمانى به انگلیسی طرفدار حکومت پارلمانى یعنی چه

طرفدار حکومت پارلمانى

parliamentarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها