معنی و ترجمه کلمه طرفدار خودمختارى به انگلیسی طرفدار خودمختارى یعنی چه

طرفدار خودمختارى

autonomist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها