طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طرفدار سلطنت جیمز اول پادشاه مخلوع انگلیس به انگلیسی طرفدار سلطنت جیمز اول پادشاه مخلوع انگلیس یعنی چه

طرفدار سلطنت جیمز اول پادشاه مخلوع انگلیس

jacobite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها