معنی و ترجمه کلمه طرفدار عمل به انگلیسی طرفدار عمل یعنی چه

طرفدار عمل

activist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها