معنی و ترجمه کلمه طرفدرانه به انگلیسی طرفدرانه یعنی چه

طرفدرانه

partially

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها