معنی و ترجمه کلمه طشت کوچک به انگلیسی طشت کوچک یعنی چه

طشت کوچک

patella

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها