طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طعمه یا چیز جالبى که سبب عطف توجه دیگرى شود به انگلیسی طعمه یا چیز جالبى که سبب عطف توجه دیگرى شود یعنی چه

طعمه یا چیز جالبى که سبب عطف توجه دیگرى شود

lure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها