معنی و ترجمه کلمه طعم جزیى به انگلیسی طعم جزیى یعنی چه

طعم جزیى

tincture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها