طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طعم جزیى به انگلیسی طعم جزیى یعنی چه

طعم جزیى

tincture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها