طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طعنه به انگلیسی طعنه یعنی چه

طعنه

irony
jape
jeer
jest
quip
rail
sarcasm
satire
scoff
sikt
taunt
torpe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها