طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طغرا به انگلیسی طغرا یعنی چه

طغرا

mongram
monogram

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها