طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طغیان کننده به انگلیسی طغیان کننده یعنی چه

طغیان کننده

raging
resurgent
upriser

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها