معنی و ترجمه کلمه طفره روى به انگلیسی طفره روى یعنی چه

طفره روى

dodgery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها