معنی و ترجمه کلمه طفره زدن به انگلیسی طفره زدن یعنی چه

طفره زدن

dally
dodge
elude
funk
hedge
shirk
stall
swerve
wriggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها